Tietosuojaseloste

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin tietosuojaseloste

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin tietosuojaseloste noudattaa EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR), joka astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Asetuksessa määritellään kuinka Suomalais-ruotsalainen kauppakamari käsittelee henkilötietoja sekä mitä oikeuksia sinulla yksityishenkilönä on, mitä tulee henkilötietoturvaasi.

 

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari käsittelee henkilötietoja jäsenilleen ja muille sidosryhmilleen suuntautuvassa viestinnässään. Esimerkkejä edellämainitusta ovat uutiskirjeet, kutsut, tiedotteet, kyselyt ja muu ryhmäviestintä sähköisten tai perinteisten kanavien kautta.

 

Tietosuojavastaavana toimii Suomalais-ruotsalainen kauppakamari organisaationa. Sääntömääräisesti tallennettaviin tietoihin kuuluvat nimi, yritys, virka, kielitoive, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarvittaessa tallennamme myös seuraavat tiedot: syntymäpäivä, kansallisuus, osoite sekä muut toiveet/kommentit, esimerkiksi erilaisten  tapahtumien yhteydessä. 

 

Sinusta tapahtumissamme otettuja kuvia tai videoita voidaan käyttää dokumentointiin ja tiedottamiseen toiminnastamme kotisivullamme, sosiaalisissa medioissa sekä muissa julkaisuissa.

 

Tietoja käsittelee lähinnä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin henkilökunta sekä viestintäkonsulttiyritys vonP, joka toimii Henkilötietoavustajana ja jonka toimintaa säännellään erillisessä henkilötietoavustajasopimuksessa. Sinulla on oikeus tietää mitä tietoja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari on sinusta tallentanut, sekä pyytää tiedon oikaisemista tai poistamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä Suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin.

 

Yllämainittujen osapuolten lisäksi kauppakamarin yhteistyökumppaneiden työntekijät sekä kauppakamarin datapalveluiden ja sähköisten palveluiden toimittajat voivat saada tietoihin väliaikaisen ja rajoitetun pääsyn, esimerkiksi tukiasioissa. 

Suomen suurlähetystö tallentaa turvallisuussyistä lähetystön tiloissa järjestettävien tapahtumien osallistujalistat tietoineen.

 

Mitään henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai kolmanteen maahan.